Afsnit 1: Alle de riger og lande

Første afsnit starter der, hvor det må starte. Med ødelæggelsen af Salomos tempel, da Babylon indtager det lille Judah, og fører folket bort som fanger. En katastrofe der sætter sit præg på jødernes tro og identitet for eftertiden.
Babylonerne erobres efterfølgende af Persiens Kong Kyros, der lader jøderne drage hjem for at genopbygge både land, by og tempel.
Alexander den Store er den næste der hilser på, og i kølvandet på ham kommer hans stridende generaler. Og midt i disse stridigheder opstår miraklet. Israel genvinder en form for selvstændighed, da de stridende parter nedslider hinanden, samt trues af ydre fjender. Omkring 100 år med frihed og selvbestemmelse bliver det til, indtil det næste store rige banker på. Romerriget.


Afsnit 2: Fra Herodes til Pilatus

I dette afsnit af podcasten fokuserer vi på Herodes den store, og hans utrættelige indsats for at etablere sit lille rige i en tryg relation til det store Rom.
At være lydkonge er ikke nemt, især ikke når der er borgerkrig, og man skal vælge hvilken side man skal vise loyalitet. Men Herodes viser sig som en dreven politisk strateg, og får sig selv og sit rige igennem de oprørte vande, da Markus Antonius og Octavian kæmper om magten.
Men på de indre linjer er Herodes den store særdeles grusom. Ikke mindst mod sin egen familie. Han er jaloux på de sønner som den jødiske prinsesse Mariamne har født ham. De er jo rigtige jøder, mens han selv blot er Idumæer. Så de mister livet. Og det er der også mange andre der gør. Så mange, at Octavian – er bliver Kejser Augustus siger at det er bedre at være et svin end en søn i Herodes husholdning.
Men intet varer evigt. Heller ikke Herodes den store, og der er nogle sønner tilbage som arver riget efter ham – 3 styk. De to af dem bliver på tronen i mange år, men Herodes Arkelaus ejer kun sin fars grusomhed, og intet af hans politiske tæft. Så han falder hurtigt i unåde hos kejseren, og må rejse i eksil. Og dermed er hans del af riget – Judæa, blevet en provins, hvor kejseren kan sende guvernører. Og en af dem hedder Pilatus.
I Rom bliver Tiberius kejser efter Augustus. Men formørket af sin tabte kærlighed til Vipsania og tabet af sin søn, rejser Tiberius i frivilligt eksil til øen Capri, hvorfra han regerer, mens kræfter forsøger at kuppe magten i Rom.


Afsnit 3: Når Hellenismen flytter ind

I lyntempo får Alexander den Store erobret enorme landarealer. På den måde får han udbredt græsk kultur, sprog, skrift og tænkning til store dele af den daværende verden. Det bliver starten på hellenismen, som kommer tll at få stor indflydelse på alle. Ikke mindst jødedommen. I de jødiske byer skyder hellenistiske templer op, mens det jødiske hjerteland Judæa er omringet af hellenistiske byer, som eks. Dekapolis.
I Athen bliver Platon erstattet med nye nye filosofiske retninger som Stoicisme og Epikuræisme, og I Alexandria skal vi møde den jødiske filosof Filon for første, men absolut ikke sidste gang.


Afsnit 4: Op ad den frosne jord

I det fjerde og sidste afsnit om de mørke århundreder, ser vi på de åndelige og religiøse strømninger som Jesus voksede op i. Var han et fuldstændigt nyt indslag, eller var han i virkeligheden formet af den muld han voksede i?  Vi skal blandt andet se på andre messiasskikkelser der stod frem i tiden omkring Jesus.


Afsnit 5: Den svære 5’er

Salome modtager Johannes Døbers hoved

I afsnit 5 ser vi på de to offentlige personer, Johannes Døberen og Jesus. Vi ser bla. på at der kun var en enkelt discipel fra Judæa – det meget religiøse centrum, og det var Judas. Alle de andre kom fra mere eller mindre hellenistisk prægede områder. Vi ser på hvorfor Jesus foretrak Galilæa. Både gennemgangen af Johannes og Jesu offentlige liv, krydres med historiske referencer.


Afsnit 6: 4 lignelser og en samaritaner

Har man sagt Jesus, så har man også næsten sagt: Lignelser. I denne episode skal vi se på nogle af de sociale og kulturelle dynamikker fra dengang, som kan have stor betydning for, hvordan disse lignelser skal forstås.


Afsnit 7: Alle veje går til Jerusalem

Her i syvende episode er Jesus og disciplene nået frem til Jerusalem, hvor der er påskefest. Vi skal kigge på hvordan byer traditionelt modtager æresgæster ifølge hellenistisk tradition. Vi ser på de politiske spændinger der opstår i samme øjeblik Jesus ankommer til byen, og hvordan den jødiske elite sammen med romermagten får henrettet denne unge mand fra Nazareth


Afsnit 8: Endeløse løse ender

Episode otte er i virkeligheden et opsamlingsafsnit. 5 løse ender fra de første syv afsnit bliver taget op, og får bundet en sløjfe.  Du kan eksempelvis høre om Hvem samaritanerne er og hvor de stammer fra. Vi dykker også lidt dybere ned i hvorfor historikere er sikre på at der levede en palæstinensisk jøde ved navn Jesus i oldtiden. 


Afsnit 9: Små støvler har også ører

Efter Tiberius kom den mest vanvittige kejser af dem alle.

Disciplene bliver efterladt, og sidder og venter bag lukkede døre i Jerusalem. Guvernøren Pilatus forsøger at undgå at tiltrække sig opmærksomhed. En ung mand ved navn Saulus bliver optændt af Hellig ild, og forfølger de første kristne. Imens går det romerske folk i Rom og længes efter at den gamle Kejser Tiberius dog snart må dø. Men man skal passe på med den slags ønsker.


Afsnit 10: Den omvendte Paulus

I dette afsnit kigger vi nærmere på, hvad det er for en romersk hverdag Paulus møder på sine rejser rundt i riget. Vi ser blandt andet på arbejdsliv, religion, overtro og filosofi. Og så skal vi se på – var det nu også Malta som Paulus landede på ved sit skibbrud? For der nemlig et lille problem…


Afsnit 11: En kort en lang

Vi skal se på Paulus som brevskriver. Med fokus på de historiske tråde. Hvordan kan det eksempelvis være, at Paulus intet skriver om tiden hvor Jesus vandrede rundt i Judæa og Galilæa? Og så kan det være vi skal tale lidt om både Platon og Filon. For dem kan vi måske også se i Paulus breve. 


Afsnit 12: The times they are a’changing

Som alle bevægelser, udvikler den unge kirke sig. Vi ser lidt på de voldsomme historiske hændelser, der er med til at gennemtvinge en ændring af fokus. Vi ser også på den tidlige begyndelse til en strid, som den unge kirke kommer til at kæmpe de næste mange hundrede år.
Endelig er dette afsnittet hvor det afsløres, om forfatteren virkelig er kommet til at synge hyldestsange til Zeus – uden at vide det?

Kategorier: Afsnit

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder