Jeg tror på at spørgsmål er gode, og især de spørgsmål der ender med at få dig til at grave lidt efter et svar. Det var det der fik mig igang med at lave denne podcast. Spørgsmål.
Jeg kunne især mærke en nysgerrighed efter at opdage historien fra Gamle Testamentes afslutning, og frem til Ny Testamentes begyndelse. Hvad skete der med Babylon? Persien?
Så det var sådan det startede. Jeg købte en lidt ældre bog af F.F. Bruce der hedder New Testament History. Jeg læste den – eller slugte den to gange. Og opdagede at jeg havde fået en masse svar, og endnu flere spørgsmål. Så der blev købt og lånt flere bøger.
At jeg endte med at lave en podcast, var først og fremmest for at holde mig selv til ilden. Blive ved at være nysgerrig. Og samtidig fastholde en progression.
I skrivende stund er der 12 afsnit, hver mellem 35 og 45 minutter langt. Og det er blevet til mange bøger og artikler. En række af dem kommer her:

Bøger:

 • The NIV Study Bible, 1985
 • F.F. Bruce: New Testament History, 1969
 • NT Wright/Michael Bird: The New Testament in its world, 2019
 • Niels Hyldahl: Den Ældste Kristendoms Historie
 • Preben Lillehav: Kristendommen og Platon (del 1), 2023
 • Moyer V. Hubbard: Christianity in the Greco-Roman world, 2010
 • Peter Thonemann: The Hellenistic Age
 • Niels Hyldahl: Paulus – brudstykker af en biografi, 2011
 • Geert Hallbäck: Det Nye Testamente – en lærebog, 2018
 • Per Bilde m.fl: Jødedommen og Hellenismen, 1995
 • Lone Fatum: Antikke breve: Paulus læst på baggrund af Platon, Cicero og Seneca
 • David B. Gowler: What are they saying about the Parables?
 • Niels Peter Lemche m.fl.: Tradition og nybrud, jødedommen i hellenistisk tid. 1990
 • Ivar Lissner: Romernes kejsere, 1999

Artikler:

 • J. Andrew Cowan: Paul and Socrates in dialogue, 2021
 • G. Clay Leonard: Philo, Paul and the preexistence of Christ from 1. Corinthians 10:4, 2018
 • Anna Strataridaki: Epimenides of Crete: Some notes on his life.
 • Justin Taylor: The Ethnarch of King Aretas at Damascus, 1992
 • P.J.Hartin: The Pharisaic roots of Jesus and the early church, 1987
 • Jan Brix: Apuleius og Isis-kulten i den græsk-romerske verden, 2006
 • Dylan M. Burns/Matthew Goff: The Dead Sea Scrolls and the Nag Hammadi Codices, 2018
 • ukendt: Nero as the Antichrist
 • David B. Gowler: At his gate lay a poor man,
 • Giovanni Battista Bazzana: Basileia and Debt Relief: The forgiveness of Debts in the Lord’s Prayer in the light of Documentary papyri
 • Chang Wook Jung: Reexamination of the Ironical Interpretation of the Parable of the Unjust Steward
 • David E. Aune: The Gospels as Hellenistic Biography
 • David B. Gowler: Host, Guest, Enemy and Friend – Portraits of Pharisees in Luke and Acts.
 • Norman Petersen: Can one speak of a Gospel Genre?, 1994
 • Sean A. Adams m.fl.: Issues in Luke-Acts – selected Essays, 2012
 • Matthew S. Rindge: Luke’s artistic Parables: Narratives of Subversion, Imagination and transformation. 2014
 • David B. Gowler: the Contexts of Jesus’ Parables
 • David B. Gowler: The Parables after Jesus – reception across two millennia.
 • Brent Kinman: Parousia, Jesus’ “A-triumpal” entry, and the fate of Jerusalem
 • John Granger Cook: Crucifixion in the ancient mediterranean World, 2014
 • Paul Brooks Duff: The march of the divine warrior and the advent of the Greco-Roman king. 1992
 • James F. Strange: Jesus’s Passover
 • Achim Lichtenberger: Jesus and the Theater in Jerusalem
 • Daniel Schwartz: Scribes and Pharisees
 • J. R. Daniel Kirk: Time for Figs, Temple Destruction and Houses of prayer
 • Philip John Hughes: Dishonour, degradation and display: Crucifixion in the Roman World
 • Panagiotis P. Iossie m.fl.: More than Men, Less than Gods. Studies on royal Cult and imperial worship.

Podcast:

Peter Adamson: History of philosophy without any gaps

Webartikler:

Biblical Archeological Society:

 • Don Bahat: Does the Holy Sepulchre Church Mark the Burial of Jesus?
 • Gabriel Barkay: the Garden Tomb: Was jesus Buried Here?
Kategorier: Information